Sinònims i antònims

No s'ha trobat la paraula exacte. Això és el més aproximat:


caixa
1 nom femení

COMENTARI: Són tipus de caixa: l'arca (amb tapa plana que serveix per a guardar diverses coses), l'arqueta (de metall de vori, de fusta, etc., tancada amb pany, per a guardar joies, papers, etc.), l'arquella (per a guardar papers, joies, etc.), el bagull (de fusta amb pany per a tancar-la, destinat a guardar-hi o transportar-hi roba i altres efectes), el caixó (petit, amb tapa o sense destinat a guardar-hi alguna cosa), l'estoig (capsa adequada per a desar-hi un objecte, un adreç: un estoig de compassos), l'escriny (cofret per a guardar joies), el cofre (arca o bagul amb pany i la seva clau, generalment de fusta bocellada, pintada o folrada de cuir o de planxa de ferro), l'urna (vas o caixa per a guardar les cendres d'un mort. També és una urna el vas o caixa que serveix per a dipositar-hi cèdules, boles, etc., especialment en una votació i la caixa de vidre per a guardar-hi, visibles i preservats de la pols, objectes preciosos.) Tots són receptacles, com la caixa. També és un receptacle la capsa, que es diferencia de la caixa especialment per les seves dimensions més petites i pel fet que sempre porta tapa: una capsa de llumins, d'aquarel·les, etc. La caixa, en canvi, és de dimensions relativament grans i serveix per a estotjar objectes o embal·lar-los per a llur transport. Les diferències entre capsa i caixa es confonen en la parla comú. Caixa també és nom genèric, i en aquest sentit, podem dir que la capsa és un tipus de caixa.
2 nom femení
SINÒNIMS: pagadoria, comptadoria.
3 nom femení
SINÒNIMS: taüt, fèretre, bagul.
COMENTARI: Tractant-se de la caixa de morts.

caixabanc
nom masculí
SINÒNIMS: bancal, banc*.
Diccionari Manual de sinònims i antònims Vox © Larousse Editorial, SL