Sinònims i antònims

No s'ha trobat la paraula exacte. Això és el més aproximat:


engrandir
1 verb intransitiu i transitiu
SINÒNIMS: acréixer, augmentar, incrementar, créixer.
COMENTARI: En-grandir i augmentar s'apliquen a l'ex-tensió i al volum; el nombre, però, augmenta, no s'engrandeix: el nombre d'habitants augmenta, la ciutat s'engran-deix. Eixamplar i ampliar es refereixen a l'amplada, encara que ampliar s'em-pra també en sentit figurat: ampliar estudis, ampliar una obra; eixamplar una carretera. Incrementar és el cultisme corresponent a augmentar. En-grossir i allargar connoten respectivament, augment en grossària i llargària: engrossir una cartera amb bitllets, allargar un vestit.
ANTÒNIMS: encongir, reduir, empetitir.
2 verb transitiu
figurat SINÒNIMS: ennoblir, dignificar.
ANTÒNIMS: envilir.
Diccionari Manual de sinònims i antònims Vox © Larousse Editorial, SL