Sinònims i antònims

igual
adjectiu
SINÒNIMS: idèntic, pastat, parell*, mateix*.
COMENTARI: Idèntic s'aplica a tot allò que és exactament, absolutament igual, i en reforça, per tant, la idea. Homogeni es diu d'allò que és de la mateixa naturalesa o espècie. La idea d'idèntic inclou necessàriament la d'homogeni: dues quantitats de blat són homogènies perquè pertanyen a la mateixa espècie, però no seran iguals si no pesen els mateixos quilos. Anàleg és aplicat més aviat a coses immaterials: idees, sentiments anàlegs; paral·lel es diu de dues coses semblants per tal com segueixen la mateixa direcció. Equivalent fa referència a valor, quantitat o sentit. Uniforme implica absència de varietat en la forma i en la manera d'ésser. Pastat s'empra tan sols en llenguatge familiar. Isòcron, si és igual en el temps; equidistant, en la distància.
ANTÒNIMS: desigual, diferent.
Diccionari Manual de sinònims i antònims Vox © Larousse Editorial, SL